รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 สิงหาคม 2565 "สร้างเสริมอาชีพให้แกกลุ่มเยาวชนในวัยทำงานที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022 เวลา 22:19 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม
พิมพ์