Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แก้ปัญหาโจทย์ ด้วยปัญญา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 143
2 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 "เราควรทำอะไรเพื่อพัฒนามนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 139
3 พระราชประวัติโดยพิศดาร รัชกาลที่ 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 36
4 การแบ่งปัน แนวทางบริหารองค์กร และชุมชน สถาบันปัญญาวิชชาลัย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 44
5 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 3 สิงหาคม 2565 "คุณธรรมในปัจจุบันและอนาคต" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 41
6 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปฎิรูปตนเองเพื่อประเทศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 39
7 ต้นทุนชีวิต ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 50
8 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 "โลกเทคโนโลยีกับการใช้ความรุนแรงต่อคนรอบช้าง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 47
9 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 "คุณธรรมในปัจจุบัน และ อนาคต" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 63
10 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 "ความคิดและความเชื่อทางศาสนาของคนรุ่นใหม่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 116
11 2022 United Nations Conference ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2484
12 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 100
13 พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระธรรมวชิรโมลี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
14 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 "การศึกษาในยุคใหม่ที่ครูต้องปรับตัว" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 99
15 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 มิถุนายน 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์ (ขุมทรัพย์ทุนมนุษย์) แห่งเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าทุนมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 135
16 ขั้วใหม่เพียบพร้อม ขั้วเก่านอน ICU แฉตะวันตกปล้นไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 145
17 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์ แหล่งเรียนรู้เพื่อค้นพบและพัฒนาศากยภาพของตนเอง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 179
18 เชิญชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 129
19 ประชุมวิชาการ "ทางเลือก.....บนทางรอด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 141
20 นวัตกรรมบริการการเกษตร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 124
 
หน้า 1 จาก 49
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4824
Content : 2858
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7058848

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า