Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 Interview Western Propaganda Against Thailand ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 116
22 ภาพยนต์สั้น "ปากดี" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 188
23 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 11 สิงหาคม 2564 "วันแม่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 82
24 เปลี่ยน เป็น ธรรม-ทำ วันที่ 2 lb'sk8, /ถุภ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 124
25 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 28 กรกฎาคม ๑ถุภ "จากพ่อสู่ลูก" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 143
26 เรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 141
27 Deep Talk EP 6 เจาะลึกชีวิต ปีย์ มาลากุล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 118
28 สัมภาษณ์ "ปีย์ มาลากุล" ยุค Clubhouse ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 121
29 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 "ฝ่าวิกฤต Covid-18 ด้วยแพทย์แผนไทย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 134
30 เจาะใจ "อาจารย์ศุภวรรณ กรีน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 153
31 ฟ้าทะลายโจร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 145
32 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 199
33 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 "พาณิชย์กับการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 138
34 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 "เหตุเกิดแล้วเปลี่ยน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 92
35 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 "คิด วิเคราะห์ วิกฤตชาติ วิกฤตโลก ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 177
36 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 "สื่อสารสร้างสรรค์ ตอน ลูกสอนพ่อ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 129
37 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 เมษายน 2559 "เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 127
38 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 16 มิถุนายน 2564 "รู้จักคลีนิคยักษไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 149
39 รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 "รู้จักกับคลีนิคยักษไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 152
40 The Great Remake สู่โลกใหม่หลังโควิด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 171
 
หน้า 2 จาก 43
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3778
Content : 2735
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6313025

facebook

Twitter


บทความเก่า