Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนพระปริยัติธรรม นกธรรม-บาลี-สามัญ วัดยานนาวา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 157
42 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 6 มิถุนายน 2564 "สื่อสารสร้างสรรค์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 154
43 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 มิถุนายน 2564 "จุดเปลี่ยน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 146
44 ถ้าผู้นำลาออก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 219
45 สงครามกลางเมือง กลางสมรภูมิโควิด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 149
46 ไทยไม่ทน 25 พ.ค.2564 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 145
47 https://www.youtube.com/c/ทิศทางไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 128
48 โควิด - การเมือง "ปมร้อน "เขย่ารัฐบาล : ตอบโจทย์ 21 พ.ค.64 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 126
49 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 "สื่อสาร สร้างสรรค์ ค้นพบตัวเอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 127
50 เล่ห์ไอตี๋ย กรณีย้ายประเทศ Anuchart Bunnag ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 172
51 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 137
52 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงจุดยืนเรื่องวัคซินป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 161
53 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Covid-19 ด้วยปัญญา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 140
54 ไขข้อข้องใจ "ฉีดวัคซิน"โควิด- 19 รายการตอบโจทย์ Thai PBS ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 139
55 โลกมนุษย์กำลังอยู่ในช่วงกลียุค ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 135
56 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 "คิด วิเคราะห์ วิกฤตชาติ วิกฤตโลก" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 158
57 เพลงที่สุดในโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 151
58 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 21 เมษายน 2564 สมุนไพรไทย : Covid 19 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 162
59 12 คำเตือน ถ้าหากโควิดอยู่ยาวไปอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 173
60 80% ของคนที่ติด COVID ขาด Vitamin D ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 173
 
หน้า 3 จาก 43
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3778
Content : 2735
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6312953

facebook

Twitter


บทความเก่า