Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 รายการการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 267
62 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 263
63 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 272
64 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 233
65 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 237
66 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" "สื่อสารสร้างสรรค์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 262
67 คนดีสังคมดี ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 287
68 ลักษณะของคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 270
69 ครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 308
70 เข้าใจพระพุทธศาสนาภายใน ๅ1 หน้า หรือ 2 นาที (ฉบับย่อ จาก ธรรมสมโภช 80 ปี พุทธทาสภิกขุ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 311
71 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
72 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปฎิรูปตนเองเพื่อประเทศชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 274
73 หนี้สินวาระแห่งชาติ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 267
74 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 12 มกราคม 2565 "ฆ่าตัวตาย ปัญหาสังคม บาปหรือไม่บาป" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 268
75 โบบิ ตอน 1 กรุงเทพต้องปฎิวัติ ไม่ใช่ปฎิรูป ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 297
76 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 มกราคม 2565 " ทบทวนย้อนคิด ปีใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ชีวิตเปลี่ยน ตามวิถีใหม่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 266
77 แผนปฎิบัติการ 3 ปี 2022-2024 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 282
78 ขยันทำบุญได้อะไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 266
79 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 "การแพทย์ กฎหมาย และวิธีแก้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 271
80 เลือกปรมาจารย์โบบิเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 313
 
หน้า 4 จาก 49
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4863
Content : 2870
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7184993

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า