Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
841 ขอความช่วยเหลือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3854
842 สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง ธุรกิจบริการ ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4669
843 สัมมนาระดมความคิดฟรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1562
844 บทความของ วสิษฐ เดชกุญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1712
845 บทความของ วสิษฐ เดชกุญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1401
846 เชิญล่องเรือ ชมศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิถีดั้งเดิมเมืองบางกอก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1848
847 บทความของนักเขียนอาชีพ คุณสันติ หอมยมณ์ (วาทิน ศานต์ สันติ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6720
848 เชิญสมัครสมาชิก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1902
849 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7167
850 โครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) Administrator 47883
851 หัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ Administrator 45069
852 ออกอากาศรายการ ข่าวเด่น คนดัง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2039
853 ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 12126
854 รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7955
855 เชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 10050
856 รับเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 8289
857 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2069
858 กิจกรรมสมายทัศน์สัญจร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6655
859 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถีง คนทำงาน HR ในประเทศไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6767
860 รับปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1835
 
หน้า 43 จาก 44
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3839
Content : 2754
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6447100

facebook

Twitter


บทความเก่า