Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > การศึกษา
การศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มนุษย์เป็นสัตวประเสริฐ โสภณ เปียสนิท 71
2 จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเรียนให้ถึงระดับปริญญาเอก? ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 129
3 จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเรียนให้ถึงระดับปริญญาเอก? ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 394
4 เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร ๘. หุ้นส่วนนวัตกรรม ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 169
5 ชีวิตที่พอเพียง 3081. ชีวิตที่ดี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 151
6 เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร ๙. พลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 194
7 เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร ๕. นักศึกษาเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับหุ้นส่วน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 151
8 เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร ๓. เปลี่ยนวัฒนธรรม ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 335
9 การเดินทางของชีวิต 1 ปีที่ผ่านมา พลเดช วรฉัตร 141
10 ชีวิตที่พอเพียง 3078b. ถามด้วยความสุภาพ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 139
11 จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร ศ.นพ.วิจารณื พานิช 188
12 การศึกษาในยุค big data ศ.นพ.วิจารณื พานิช 237
13 ปฏิรูปการศึกษาไทยโดยไม่หลงเป้า ศ.นพ.วิจารณื พานิช 89
14 การเมืองเรื่องสถิติเศรษฐกิจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 74
15 ชีวิตที่พอเพียง 3046. ยักษ์ดิจิตัลทั้งห้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 81
16 การสร้างเศรษฐกิจใหม่ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ พชรพร พนมวัน ณ.อยุธยา 133
17 ผู้นำโรงเรียนต้นแบบ สร้างคุณภาพคนไทย สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ศ.นพ.วิจารณื พานิช 116
18 จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒๖. เมื่อจบช่วงริเริ่มดำเนินการ KM ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 177
19 ครูผู้มีผลงานกระจ่างชัด ๘. บทบาทสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ศ.นพ.วิจารณื พานิช 76
20 ครูผู้มีผลงานกระจ่างชัด ๘. บทบาทสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ศ.นพ.วิจารณื พานิช 134
 
หน้า 1 จาก 46
Home > Articles > การศึกษา

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 529
Content : 2146
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4007530

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า