Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 77
2 เชื้อสายสุลต่านมุสลิมได้ขึ้นครองราชย์ในราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 68
3 เบื้องลึก การเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า รัชกาลที่ ๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 75
4 รวมพระราชประวัติ ๙ รัชกาล ในราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 59
5 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 18 กบฎ 18 ศพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 55
6 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 20 ชะตากรรมนักโทษการเมือง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 58
7 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน19 สังคม นิยม 0v,r] ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 61
8 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 16 ลัทธิบูชารัฐธรรมนูญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 50
9 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 15 ครอบครัวเล็กๆ "มหิดล" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 38
10 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอนพิเศษ ความทรงจำของรั๙กาลที่ ๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 41
11 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 13 แสงสุดท้ายที่หินลับ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 44
12 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 11 ปฎิวัติเลือด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 44
13 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 10 รัฐทาส และคนหนักโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 38
14 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 9 ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 32
15 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 8 คณะกรรมการราษฎร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 41
16 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 7 เบื้องหลังรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 40
17 ประวัติศาสคร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 6 ศรีอาริย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 33
18 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 5 วันปฎิวัติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 46
19 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 4 คืนก่อนวันปฎิวัติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 52
20 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอน 3 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 49
 
หน้า 1 จาก 50
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5458
Content : 2990
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8213857

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า