Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 18 มกราคม 2566 "โครงการ Net PAMA ตอน ๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 290
22 เชิญชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 11 มกราคม 2566 "สังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 312
23 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 4 มกราคม 2566 "สังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักเศรษบกิจพอเพียง คอนที่ 1" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 305
24 เชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 28 ธันวาคม 2565 "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกหมู่เหล่า" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 408
25 ดวงติดดาว นายกฯ คนต่อไป ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 339
26 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 "การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของเด็ก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 314
27 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 ธันวาคม 2565 "พัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคน ตอนที่ 2" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 364
28 Ihdc profile and roadmap 2016-2019 tpqi march.1 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 366
29 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 ธันวาคม 2565 "พัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคน ตอนที่หนึ่ง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 413
30 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 30 พ.ย.2565 "สร้างชีวิตใหม่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 377
31 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 "สร้างวินัยให้ลูกหลาน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 394
32 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 "การสร้าง EQ ให้ลูกหลาน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 387
33 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 "การพัฒนาครอบครัว ตอน 2" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 276
34 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 "การพัฒนาครอบครัวตอน 1" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 307
35 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 ตุลาคม 2565 "การพัฒนาทารกในครรภ์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 307
36 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 ตุลาคม 2565 "การพัฒนาเด็กปฐมวัย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 362
37 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 12 ตุลาคม 2565 "การพัฒนาวัยเรียน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 387
38 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 19 กันยายน 2565 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 365
39 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 28 กันยายน 2565 "การสร้าง 5 พลังรากแก้ว" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 425
40 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 ตุลาคม 2565 "การพัฒนาวัยรุ่น" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 397
 
หน้า 2 จาก 3
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5073
Content : 2945
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7920994

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า