Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 พฤาภาคม 2566 "วัฒนะรรมกับสถาบันครอบครัว" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 225
22 iรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 "วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 258
23 EP.20 AEC UPDATE "อุตสาหกรรมอัญมณี" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 310
24 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 เมษายน 2566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 302
25 หลักคุณธรรมเพื่อการาร้างชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 299
26 ราศีกุมภ์ ดวงครึ่งปี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 322
27 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 เมษายน 2566 "สื่อสารสร้างสรรค์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 317
28 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 มีนาคม 2566 "ช่องว่างระหว่างวัย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 310
29 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 มีนาคม 2566 "การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาชุมชน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 357
30 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มีนาคม 2566 "คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 345
31 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 มีนาคม 2566 "หน้าที่และความรับผิดชอบของคนในยุคดิจิตอล" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 389
32 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 01032566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 377
33 รายการ เปลี่น เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 มีนาคม 2566 บทบาทของคนในยุคดิจิตอล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 365
34 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 "บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 376
35 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 "บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตอนที่ ๑" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 411
36 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 "เล่าสู่กันฟังตอน 2 "การบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงความรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 438
37 ธนาคารทุนมนุษย์ สนใจร่วมเป็นเจ้าของธนาคารทุนมนุษย์ โปรดรับชม และแจ้งความจำนง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 428
38 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 "เล่าสู่กันฟัง ตอนที่ 1 "เครือข่ายเจ้าของความรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 423
39 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 25 มกราคม 2566 "โครงการ Net PAMA ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 669
40 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 18 มกราคม 2566 "โครงการ Net PAMA ตอน ๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 425
 
หน้า 2 จาก 4
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5458
Content : 2990
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8213806

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า