Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 21 กันยายน "รากแก้วชีวิต" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 447
42 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 กันยายน 2565 "ทักษะการจัดการตัวเอง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 468
43 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 กันยายน 2565 "ทักษะการสร้างทุนชีวิต" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 393
44 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 สิงหาคม 2565 "สร้างเสริมอาชีพให้แกกลุ่มเยาวชนในวัยทำงานที่อยู่นอกระบบการศึกษา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 581
45 คุยกับ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 431
46 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 สิงหาคม 2565 "ความเชื่อผิดๆ ที่ พ่อ แม่ มักมีต่อลูก" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 450
47 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 สิงหาคม 2560 THailand 4.0 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 431
48 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 417
49 ธรรมะกับ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1962
 
หน้า 3 จาก 3
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5073
Content : 2945
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7921063

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า