Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 กันยายน 2566 พุทธธรรมกับความเชื่อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 44
2 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 6 กันยายน 2566 เข้าใจพระพุทธศาสนาใน 10 นาที ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 76
3 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าตอน 17 ทุบวัง ปล้นคลังหลวง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 58
4 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 30 สิงหาคม 2566 "เช้าใจพระพุทธศาสนาใน 10 นาที" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 64
5 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ทุนมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 95
6 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ทุนมนุษย์ 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 111
7 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ธนาคารทุนมนุษย์ 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 141
8 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 สิงหาคม 2566 "ธนาคารทุนมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 159
9 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 "โครงเทศกาลการดนตรีและลีลาศ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 252
10 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 "โครงการเทศกาลดนตรีและลีลาศ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 244
11 พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการค้าไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 345
12 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 12 ก.ค.2566 พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 204
13 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 216
14 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 "การส่งเสริมการเรียนรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 201
15 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 21 มิถุนายน 2566 "ธรรมะกับโหราศาสตร์ทางพุทธศาสนา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 209
16 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 มิถุนายน 2566 "การส่งเสริมการเรียนรู้และพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
17 The people show 27 พฤษภาคม 2566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 235
18 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 มิถุนายน 2566 "การส่งเสริมการเรียนรู้ และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 242
19 วิธีแก้ปัญหาคอร์รับชัน ในมุมมองของ วิกรม กรมดิษฐ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 215
20 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 "วัฒนธรรมร่วมสมัย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 262
 
หน้า 1 จาก 4
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5458
Content : 2990
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8213897

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า